Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z.s., se sídlem Ruská 216/48, IČ: 05205581, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou L7728, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • jméno a příjmení dítěte (dětí)
 • datum narození dítěte (dětí)
 • číslo zdravotní pojišťovny dítěte (dětí) vč.
 • kopie kartičky ZP
Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mail, jméno a příjmení dítěte (dětí), datum narození dítěte (dětí) a číslo zdravotní pojišťovny dítěte (dětí) vč. kopie kartičky ZP je nutné zpracovat za účelem vedení evidence přihlášek a došlých plateb vč. spojené administrativy a následného kontaktu s nabídkou pro další období. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let od jejich přijetí.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu hura@coolonada.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Vyžádané údaje nebudou poskytovány 3. osobám.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
  obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.